Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Denne side er udarbejdet af Osteoporoseforeningen (med støtte fra ergoterapeut Mette Jasykiewicz) i samarbejde med Ergoterapeutforeningen

 

Når en borger henvises til ergoterapeutisk vurdering sker det oftest, fordi borgeren oplever problemer i forhold til aktivitetsudførelse inden for ADL. Den ergoterapeutiske intervention bygger på en udredning af borgerens selvrapporterede aktivitetsproblematikker og en observationsbaseret faglig undersøgelse af de nævnte problematikker. Interventionen har til formål at muliggøre borgerens formåen til at udføre betydningsfulde aktiviteter i sin hverdag.

 

Træning i hverdagen

På grund af smerter vil mange af hverdagens aktiviteter være vanskelige at udføre for mennesker, der lider af osteoporose. Det kan for eksempel være svært at finde en siddestilling, som kan give hvile, det kan være umuligt at få strømper og sko på, det kan være svært at tage bad og klare at vaske og tørre ben og fødder.

Det at stå ved et køkkenbord og lave mad kan være en uoverstigelig opgave, og rengøring og tøjvask kan måske ikke udføres. Mennesker med osteoporose kan også være ramt socialt, da det kan være svært at besøge familie og omgangskreds.

Ergonomisk rådgivning af afprøvning kan være relevant at udføre mhp. at nedsætte brug af yderstillinger.

Evt. kan Ergoterapeutforeningens principper for energibesparende aktiviteter anvendes.

 

Borgeren bør derudover vejledes i rygskånende teknikker. Du kan finde inspiration konkret borgerrettet vejledning her.

Generelt set er man i de senere år blevet mindre restriktiv ift. anbefalinger til træning af personer med osteoporose. Læs om paradigmeskiftet nedenfor.

Paradigmeskiftet
Paradigmeskifte

Tidligere har vi i Danmark været meget restriktive og på et spinkelt grundlag anbefalet max. 5 kg, ingen foroverbøjning eller rotation.

I 2018 lavede man i England et systematisk review for at identificere, om der var utilsigtede hændelser i forbindelse med træning hos voksne med osteoporose/osteopeni.

Resultaterne udspringer af en sammensmeltning af observationsstudier og 3 tidligere publicerede reviews gennem søgning på forskellige databaser (Medline, Embase, CINAHL, Web of Science, Grey Literature and reference lists of relevant studies).

Der blev inkluderet 14 observationsstudier (1226 deltagere alle med osteoporose/osteopeni). Hovedparten konkluderer, at der ikke opstår utilsigtede hændelser ved træningen. Begrænset fremgang eller ingen markante ændringer ved fysisk aktivitet eller træning.

I helt sjældne tilfælde var aktiviteter med ekstrem foroverbøjning forbundet med en øget risiko for vertebrale frakturer (brud på rygsøjlen).

I opdateringen af reviews (gennemgang af tidligere studier) fandt man 57 studier, hvor det viste at træning kunne medføre muskel og ledsmerter eller et mindre antal utilsigtede hændelser. Få tilfælde opstod, men kunne ikke tilskrives træningen.

Tidligere fokuseredes der meget specifikke bevægelser eller øvelser, som var "forbudte", hvis man havde osteoporose. Idag har man en mindre restriktiv tilgang til træningen. Overdrevne bevægelser er ikke tilrådelige (se eksempler nedenfor), men under supervision og med gradueret tilgang kan mange øvelser, som før blev frarådet godt udføres (se eksempler nedenfor).

Overdrevne bevægelser:

Overdervne bevægelser osteoporosetræning

Mere hensigtsmæssige bevægelser:

Mors morgengymnastik 1 Mors morgengymnastik 2 Mors morgengymnastik 3

Konklusion:

Patienter med osteoporose/osteopeni kan trygt deltage i strukturerede træningsprogrammer, uanset om det er hjemmetræning eller under superviserede forhold.

Tips til en nemmere hverdag

Du kan her læse artiklen Tips til en nemmere hverdag, som kan giver et borgerrettet overblik over de typiske udfordringer i hverdagen og løsninger herpå.

 

Redskaber til aktivitetsmåling

Det, som er vigtigt for den enkelte i hverdagen, kan ergoterapeuter måle vha COPM 5.0 (Canadian Occupational Performance Measure). Se oversigt over redskaber til aktivitetsmåling her.

Hverdagens aktiviteter kan måles vha AMPS, som er et evidensbaseret redskab.

Andre relevante links

Hvilken effekt har styrketræning til borgere med osteoporose målt på livskvalitet. Målt i selvrapporterede spørgeskemaer (2019): Find publikation her.

 

Skåneteknikker

Osteoporoseramte bør vejledes i anbefalede skåneteknikker, der anvendes i situationer, hvor kroppen kan være udsat for sammenfald eller knoglebrud.

Overvej om der er behov for hjælpemidler for at skåne kroppen yderligere. Disse hjælpemidler er gavnlige for flere, som understøtter ovenstående skåneteknikker:

  • Gribetang
  • Strømpepåtager
  • Langt skohorn
  • Toilettang

www.hmi-basen.dk kan flere hjælpemidler findes.

Du kan læse mere om hjælpemidler på siden hjælpemidler.

Osteoporoseskoler

 

Hvis borgeren mangler mere viden om sin sygdom, vejledning til træning eller gerne vil møde ligesindede, findes der osteoporoseskoler flere steder i Danmark. Se hvilke der findes her.

Opdateret d. 26. januar 2021