Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

Skal dit næste job indeholde personlig rådgivning til patienter og formidling af viden inden for et sygdomsområde, hvor der mangler information og indsatser i sundhedsvæsenet?

I Osteoporoseforeningen arbejder vi for, at færre får osteoporose (knogleskørhed), og at flere lever et godt liv med sygdommen. Foreningen er i vækst, men vi har ambitioner om langt større synlighed og gennemslagskraft. Derfor søger vi nu en erfaren sygeplejerske, som har lyst til at rådgive og bygge kendskab og viden op hos foreningens målgrupper.

 

Vi tilbyder:

 • En meningsfuld og alsidig stilling på 25-32 timer/uge i en patientforening, hvor vores vision er, at flere skal have sunde knogler hele livet
 • Mulighed for at udfolde dine kompetencer inden for rådgivning, støtte og vidensformidling, så vi når ud til vores målgrupper
 • Mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af vores formidling og stor frihed til at afprøve ideer og drive projekter fremad
 • En meget stor kontaktflade blandt vores medlemmer, tværfaglig sparring med dine kolleger i huset og sparring med fagpersoner eksternt

 

Om stillingen
Vi ønsker med denne stilling at opretholde den høje tilfredshed med vores rådgivning, og vi ønsker at styrke og udvikle vores indsatser inden for vidensformidling. Du får en nøglerolle som én af to sundhedsfagligt ansatte i landssekretariatet.

Opgaverne kort fortalt:

 • Rådgivning og støtte til mennesker med knogleskørhed
 • Besvarelse af henvendelser til foreningen på telefon og mail
 • Formidling af viden om knogleskørhed på hjemmeside og andre kanaler
 • Udvikling og koordinering af formidlingsprojekter, fx webinarer, fra start til slut

 

Om dig
Du har erfaring med at rådgive patienter, og du formår at leve dig ind i den enkeltes situation. Du kan lide den telefoniske kontakt og evner at skabe rammen om en respektfuld og favnende dialog, hvor du er tålmodig og lyttende, samtidig med at du er i stand til at afrunde og vise en vej videre.

Vi leder efter dig, der:

 • er optaget af at leve foreningens værdier ud i det daglige arbejde, når du tager imod opkald fra medlemmer og andre, der ønsker sundhedsfaglig rådgivning eller har spørgsmål til deres medlemskab eller foreningens tilbud
 • har lyst til at arbejde med vores primære målgruppe, som er +45 år
 • har erfaring med administrative opgaver og er tryg ved at bruge administrative IT-systemer
 • trives med at skifte mellem faglige og administrative opgaver i løbet af arbejdsdagen og har flair for at fortælle om foreningens medlemstilbud på en måde, der inspirerer til at tegne medlemskab
 • har en bred værktøjskasse inden for projekter og formidling, herunder særligt skriftlig og digital formidling, og lyst til at bringe den i spil i ca. halvdelen af din arbejdstid
 • er idérig, tager initiativ, kan drive projekter og tager ansvar fra start til slut
 • er uddannet sygeplejerske og har evt. en relevant efter- eller videreuddannelse og lyst til at specialisere dig i osteoporose og formidling af området
 • kan dansk på modersmålsniveau

 

Om fællesskab og vilkår
Du bliver del af et lille, velfungerende sekretariat, hvor vi har en varm kultur og er levende engagerede i at kæmpe for sunde knogler hele livet. Vi er p.t. 10 ansatte med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, kompetencer, opgaver og timetal. Se mere på https://www.osteoporose.dk/organisation/sekretariatet/.

Sekretariatet har til huse i en stor, højloftet lejlighed i Park Allé, og hver dag prioriterer vi at spise frokost sammen, når rådhusklokken slår 12. Vi holder stående sekretariatsmøder én gang om ugen, og når vi skal koordinere eller idéudvikle to og to, tager vi ofte en walk’n talk gennem byens gader og grønne arealer.

Som patientforening er vi ikke lønførende, men vi har gode vilkår og mulighed for fuld afspadsering og hjemmearbejde 1 dag om ugen, når det passer med opgaveløsningen i huset. Du planlægger din arbejdstid i dialog med sekretariatschefen, og ’fixtid’ er foreningens åbningstid, p.t. med åbent til kl. 18 om torsdagen.

 

Om ansættelsesprocessen
Ansøgningsfrist er d. 2. juni. Samtaler afholdes d. 7. juni og 10. juni (1. runde) og d. 17. juni (2. runde). Vi forventer ansættelse pr. 1. august 2024.

Ønsker du at høre mere om stillingen, er du hjertelig velkommen til at kontakte sekretariatschef Camilla Nissen Toftdal på telefon 7179 6414.

 

Om Osteoporoseforeningen
Osteoporoseforeningen er en medlemsbåret patientforening, der støtter mennesker med osteoporose. Foreningen har 17.300 medlemmer og 215 frivillige fordelt på 21 lokalafdelinger landet over. Vi er en handlekraftig og tydelig national stemme, der arbejder for forebyggelse af osteoporose og konsekvenserne deraf og for en national handlingsplan på området. Samtidig udbreder vi kendskabet til og viden om osteoporose i befolkningen og blandt sundhedsfaglige, og vi tilbyder fællesskaber og støtter forskning.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

 

Søg jobbet her.