Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt

I Osteoporoseforeningen arbejder vi for, at flest mulige bevarer sunde knogler livet igennem, og vi udfører vores arbejde og indsatser med fire kerneværdier i hånden. På den måde når vi sammen vores fælles mål. Lokalt og nationalt.

Nærværende og omsorgsfulde

Osteoporoseforeningen har mennesket i centrum, uanset om der er tale om patienter med knogleskørhed, mennesker i risiko, pårørende, sundhedsfaglige, frivillige eller ansatte. Vi lytter, støtter og tilbyder et fællesskab.

Åbne og lyttende

Medlemsdemokrati, frivillighed og dialog er vores fundament. Ved at være synlige og i dialog gør vi det let og meningsfuldt at engagere sig i vores fælles sag. Det er også sådan, vi løbende sikrer, at vi har fokus på udfordringer og muligheder.

Troværdige og relevante

Veldokumenteret viden og sundhedsfaglige anbefalinger er grundlaget for vores indsatser. Vi forholder os til det, der optager vores medlemmer, og vi arbejder for langsigtede resultater, der gør en forskel for den enkelte og for det samfund, vi er en del af.

Respektfulde og favnende

Vi kommunikerer målrettet og er lydhøre over for andres erfaringer og holdninger. Ved at møde alle ligeværdigt danner vi rammen om vores indsats for en udbredt folkesygdom.

Opdateret d. 28. november 2022